Home > About > Mythologie : Daphné, Apollon ,Orphée, Eurydice

Jan Yperman:het fantasierijke samenspel, The imaginative interplay

Mythologie : Daphné, Apollon ,Orphée, Eurydice


Het fantasierijke samenspel van mens en dier

John Bulteel is een kunstenaar pur sang. Hij tekent, schildert en boetseert "fantastische" beelden.
In zijn recent werk is de Griekse mythologie prominent aanwezig. Fantasierijke verhalen van Zeus en Ganymedes, Actaeon en Artemis, Daphne en Eurydice inspireren hem mateloos.
John Bulteel is gefascineerd door mensen en dieren. In de oude mythes houden ze elkaar dikwijls in evenwicht. Het onderscheid is soms vaag en als mensen gestraft worden, veranderen ze vaak in dieren. Die metamorfose zit eveneens in het geslacht. De grens tussen man en vrouw, geslachtsveranderingen, (homo)seksualiteit: kenmerken die latent aanwezig zijn in mythologische verhalen en in de sculpturen die John Bulteel creëert.
Zijn narratieve beelden combineert hij graag tot een eigentijdse installatie. Op die manier winnen de figuren nog aan spankracht.
De witte plaasteren beelden die de kunstenaar al een leven lang modelleert, lenen zich uitmuntend om al die gevoelens en emoties te vertolken. Het oppervlak is soms als een gladde huid, dan weer vertoont het gips een subtiele structuur met fijne nuances.
De afgelopen jaren komt een andere materie letterlijk aan de oppervlakte: het blanke hout. Dat hout vormt niet alleen het ingewikkelde skelet voor zijn beelden, het is op prominente wijze aanwezig in de figuratie zelf. Op die manier voegt hij een nieuw accent toe aan zijn sculpturen.
De ranke beelden van John Bulteel getuigen van een ongebreidelde fantasie en een technisch meesterschap. Ze stralen een grote sereniteit uit, die nog versterkt wordt door ze te plaatsen op een eigenzinnige (barokke) sokkel.

The imaginative interplay between people and animals.

John Bulteel is an artist pur sang. He draws paints and models fantastic figures. Greek mythology is prominent in his recent work. Imaginative stories of Zeus and Ganymède, Actaeon and Artemis, Daphne and Eurydice are an immense source of inspiration. John Bulteel is fascinated by people and animals. In the old myths, they often keep one another in balance. The distinction is sometimes vague; people are often punished by being turned into animals.
The white plaster images that the artist has been modelling all his life are extremely well-suited to represent all the feelings and emotions. The surface is sometimes like a smooth skin, at others the plaster shows a subtle structure with fine nuances. Another material, plain wood, has-literally-risen to the surface in recent years.
That wood not only becomes the intricate skeleton for his sculptures, it is prominent in the figuration.
This allows him to add a new accent to his sculptures. His slender sculptures give witness to unbridled fantasy and technical mastery. They emanate a great serenity that is enhanced when they are placed on an idiosyncratic (baroque) pedestal.

Jan Yperman
December 2010

Stafmedewerker cultuurcentrum De Steiger en
stadsmuseum t’Schipperhof - Menen

info portfolio

Apollon & Daphné 2010H:210cm Daphné & Apollon 2010 détail Daphné 2010 H: 130cm Orphéé & Eurydice 2011 H 140cm Eurydice 2010 H:160cm Orphée 2011 H:160 cm Diane Chasseresse 2010 H: 169 cm Daphné Buste 2008 H: 50cm Keunekpel Koksijde expo 2011

44-46, rue de la morte lys - 7780 Comines Belgium - Tel/Fax +32 (0)56 55 69 67
@mail | Search | Site Map | Private area
©HMPnet - Le référentiel de Comines-Warneton.be